Agent ubezpieczeniowy – zawód przyszłości

Agent ubezpieczeniowy – zawód przyszłości

Nawet 81% domów w Polsce jest ubezpieczonych. Polacy coraz częściej nabywają też polisy na życie. Wrasta świadomość dotycząca konieczności zabezpieczenia nie tylko swojego zdrowia, ale również mienia. To dlatego na rynku ubezpieczeniowym powstaje coraz więcej placówek, w jakich nabywać można polisy zgodnie z indywidualnymi potrzebami.

Continue Reading