Zmiany dotyczące indywidualnych kont emerytalnych - dziedziczenie bez podatku

Zmiany dotyczące indywidualnych kont emerytalnych – dziedziczenie bez podatku

Ustawodawca wprowadził regulację, która uwalnia od podatku od spadków konta IKE i IKZE stanowiące tak zwany trzeci filar emerytalny. Motywacją jest skłonienie obywateli do oszczędzania na emeryturę poprzez konta indywidualne, by odciążyć w tym zakresie sektor publiczny.

Continue Reading