Agent ubezpieczeniowy – zawód przyszłości

Agent ubezpieczeniowy – zawód przyszłości

Gospodarka i finanse
Nawet 81% domów w Polsce jest ubezpieczonych. Polacy coraz częściej nabywają też polisy na życie. Wrasta świadomość dotycząca konieczności zabezpieczenia nie tylko swojego zdrowia, ale również mienia. To dlatego na rynku ubezpieczeniowym powstaje coraz więcej placówek, w jakich nabywać można polisy zgodnie z indywidualnymi potrzebami.

 

Wszystko to sprawia, że zawód agenta ubezpieczeniowego cieszy się coraz większą popularnością. Sprawdź, jak nim zostać i generować z tego tytułu duże dochody.

 

Kto może zostać agentem ubezpieczeniowym?

Agentem ubezpieczeniowym może zostać osoba, która posiada co najmniej wykształcenie średnie. Oczywiście najlepiej, jeśli chętny może pochwalić się wykształceniem wyższym, kończąc na przykład studia o specjalizacji ekonomia, zarządzanie czy bankowość. Nie jest to jednak warunek konieczny.

Agent ubezpieczeniowy na pewno nie może być karany, niezbędne jest zaświadczenie o niekaralności. Musi też posiadać pełna zdolność do czynności prawnych. Agentem nie może na przykład zostać osoba karana za przestępstwa przeciwko zdrowiu oraz życiu, wymiarowi sprawiedliwości, ochronie informacji, wiarygodności dokumentów, mienia, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzy czy za przestępstwa skarbowe.

I to nie wszystko. Agent ubezpieczeniowy musi posiadać niezbędną licencję. To dlatego konieczne są szkolenia na agenta ubezpieczeniowego, które organizowane są przez poszczególne towarzystwa ubezpieczeniowe. Szkolenie tego rodzaju trwa najczęściej tydzień i jest zwieńczone specjalnym egzaminem. Tylko jego zdanie z oceną pozytywną pozwala uzyskać konieczną licencję. Na tej postawie agent może pracować w towarzystwie ubezpieczeniowym, bądź otworzyć własną placówkę ubezpieczeniową. W tym celu otwiera działalność gospodarczą na tradycyjnych zasadach i najczęściej korzystna z biznesowego modelu franczyzy – to najbardziej opłacalna opcja.

Co ważne, oprócz niezbędnych kompetencji, agent ubezpieczeniowy musi charakteryzować się również określonymi cechami charakteru i osobowości. Musi wykazywać nienaganną prezencję, być komunikatywny, otwarty na kontakty z potencjalnymi klientami. Musi wzbudzać zaufanie, posiadać dar przekonywania. Ma być też życzliwy, kulturalny, cierpliwy, opanowany. Dobrą cechą jest umiejętność działania pod wpływem stresu oraz pod presją czasu.

Agent ubezpieczeniowy, który ma odnosić zawodowe sukcesy, musi być nastawiony na stałe dokształcanie się. Weźmy pod uwagę, że branża ubezpieczeniowa jest w ciągłym rozwoju i w sektorze tym następuje wiele zmian. Agent musi potrafić zaproponować ubezpieczenie zgodne z aktualnymi wytycznymi oraz przepisami polskiego prawa, ale również zgodne z indywidualnymi potrzebami oraz możliwościami ubezpieczającego.

Artykuł powstał w oparciu o materiały ze strony internetowej: dus.net.pl

 

 

0 0 votes
Daj ocenę
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments